Zespół i specjalizacje

adw. Rafał Bałkowski

Specjalista z zakresu prawa karnego i prawa gospodarczego

O mnie
Adw. Rafał Bałkowski ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1998 roku. Aplikację adwokacką odbywał w latach 1999 - 2003 w Kancelarii Adwokackiej adw. Henryka Rossy i Spółce Adwokatów Consensus Malicki, Rossa, Lis s.c. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu w 2003 roku. Jest starszym wspólnikiem w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu. Adw. Rafał Bałkowski specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie gospodarczym i cywilnym. Występuje jako obrońca w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym budowlanego. Posiada również szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym związanym ze stałą obsługą przedsiębiorców i innych podmiotów, polegającym w szczególności na sporządzaniu opinii prawnych, analizowaniu projektów umów oraz bieżącym konsultowaniu podejmowanych działań.

adw. Agata Brańka

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy

O mnie
Adwokat Agata Brańka wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w 2006 roku. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1997-2002). Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackie we Wrocławiu w kancelarii specjalizującej się w sprawach cywilnych i rodzinnych pod patronatem adw. Anny Ślęzak (2002-2006) Adwokata Agata Brańka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych i cywilnych zakresu prawa pracy, reprezentuje Klientów w procesach sądowych oraz bierze udział w mediacjach pozasądowych, na stałe współpracuje z psychologami, psychologami dziecięcymi oraz detektywami w szczególności w sprawach rozwodowych. Zdobyta wiedza prawnicza oraz doświadczenie podczas licznych postępowań sądowych, pozwala jej na skuteczne reprezentowanie klientów.

adw. Artur Kondak

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego

O mnie
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa broniąc pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością". Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Adwokat Artur Kondak zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich specjalizujących się w sprawach cywilnych, karnych oraz gospodarczych. W swojej działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz przed wszystkim prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i problematyki umów w obrocie gospodarczym. Z powodzeniem prowadził liczne postępowania sądowe na terenie całego kraju. Od 2012 roku współpracuje z kancelarią adwokacką Bałkowski & Branka.

adw. Marta Pratkowiecka-Duszak

Specjalista z zakresu prawa karnego

O mnie
Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie jest doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce postępowania odwoławczego i domniemań w procesie karnym. Aplikantka z sukcesami prowadzi zajęcia ze studentami prawa, bierze udział w konferencjach naukowych, jest autorką publikacji dotyczących problematyki procesu karnego. W kancelarii z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i prawa wykroczeń.