Usługi

Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach cywilnych. Prawnicy naszej kancelarii na bieżąco monitorują orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Poprzez stałą i wieloletnią współpracę z Kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju prowadzimy skuteczną egzekucję wyroków i postanowień sądowych. Do spraw prowadzonych przez Kancelarię zaliczają się w szczególności:

  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę,
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
  • sprawy wynikające z zawartych umów, w tym: o roboty budowlane, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia, kontraktów menedżerskich,
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
  • sprawy o ustalenie nieważności umów,
  • sprawy o rozwiązanie umowy dożywocia,
  • sprawy spadkowe , dział spadku, powództwo o zachowek
  • zasiedzenie nieruchomości
Agata Brańka thumbnail
adw. Agata Brańka - specjalista Prawo Cywilne i Prawo Rodzinne +48 501 190 504 abranka@balkowski-branka.eu
Artur Kondak thumbnail
adw. Artur Kondak - specjalista Prawo Cywilne i Prawo Gospodarcze +48 691 475 093 artur.kondak@balkowski-branka.eu
Rafał Bałkowski thumbnail
adw. Marta Pratkowiecka-Duszak - specjalista Prawo Karne, Prawo Cywilne i Prawo Pracy +48 605 205 325 m.pratkowiecka@balkowski-branka.eu